تبلیغات
پایان نامه،پروژه دانشجویی،کارآموزی،كارآفرینی،آزمون استخدامی

پایان نامه،پروژه دانشجویی،کارآموزی،كارآفرینی،آزمون استخدامی
دانلود رایگان و خرید
نویسندگان

گرایش: علوم اقتصادی

عنوان:

بررسی رابطه علیت بین مصرف حاملهای انرژی و رشد اقتصادی در ایران، طی سالهای 1385-1350

توضیحات: این پروژه در قالب 125 صفحه با فرمت word  می باشد.همراه با فایل PowerPoint ارائه مطلب

برای مشاهده فهرست این پروژه کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید

جهت دریافت ابتدا وجه آن را بصورت آنلاین پرداخت نموده و سپس اینجا کلیک کنید

قیمت: 50000تومان(پنجاه هزار تومان)

 

عنوان صفحه

چکیده...................................................................................................................1

مقدمه....................................................................................................................2

مقدمه....................................................................................................................4

1-1- تاریخچه مطالعاتی ...........................................................................................4

2-1- بیان مساله .....................................................................................................5

3-1- چارچوب نظری ..............................................................................................6

4-1- پرسشها یا فرضیات تحقیق .................................................................................6

5-1- اهداف تحقیق...................................................................................................7

6-1- اهمیت موضوع و ضرورت انجام.........................................................................7

7-1- حدود مطالعاتی ...............................................................................................8

8-1- واژگان کلیدی یا اصطلاحات ..............................................................................9

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه ..................................................................................................................4

1-2- رشد اقتصادی ..............................................................................................14

2-2- عوامل مهم رشد اقتصادی................................................................................15

3-2- مروری بر مفاهیم رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان............................................16

1-3-2- تئوری رشد کلاسیک...................................................................................16

2-3-2- تئوری رشد نئوکلاسیک...............................................................................18

3-3-2- نظریه جدید رشد و رشد درونزا .....................................................................18

4-3-2- دیدگاه کینز ...............................................................................................19

5-3-2- الگوی رشد سولو .......................................................................................20

4-2- تئوریهای رشد و محدودیتهای جهان سوم .............................................................22

5-2- مدل بیوفیزیکی رشد ......................................................................................24

6-2- جایگاه مصرف انرژی در رشد اقتصادی از لحاظ تجربی ........................................27

1-6-2- مصرف انرژی و رشد اقتصادی دز کشورهای توسعه یافته ...................................27

2-6-2- مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ...............................30

7-2- ساختار انرژی در ایران ..................................................................................32

1-7-2- روند مصرف نهایی انرژی در ایران ..............................................................32

2-7-2- روند مصرف فراورده های نفتی ....................................................................34

3-7-2- روند مصرف گاز طبیعی .............................................................................38

4-7-2- روند مصرف برق .....................................................................................42

8-2- سهم هر یک از حاملهای انرژی در مصرف نهایی .................................................46

9-2- استانداردهای انرژی ......................................................................................47

1-9-2- مصرف سرانه انرژی .................................................................................47

2-9-2- شدت انرژی .............................................................................................48

3-9-2-ضریب انرژی ...........................................................................................48

4-9-2-شاخص بهره وری انرژی .............................................................................52

10-2- بررسی رابطه تجربی بین رشد اقتصادی و روند مصرف انرژی در ایران .................52

11-2- مروی بر مطالعات انجام شده در خارج از ایران .................................................53

12-2- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران ...........................................................58

 

 

فصل سوم:روش اجرایی تحقیق

مقدمه .................................................................................................................66

1-3- رسش تحقیق.................................................................................................66

2-3- فن یا تکنیک تحقیق........................................................................................66

3-3- طرح تحقیق..................................................................................................67

4-3- اعتبار تحقیق.................................................................................................67

5-3- روایی تحقیق ................................................................................................68

6-3- جامعه آماری................................................................................................68

7-3 - طرح تحلیلی تحقیق .......................................................................................69

1-7-3- مفهوم پایایی..............................................................................................69

2-7-3- آزمون ریشه واحد دیکی فولر .......................................................................71

3-7-3- آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته...........................................................73

8-3-حذف روند در سریهای زمانی ...........................................................................74

9-3- همگرایی(همجمعی) ......................................................................................75

10-3- روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)................................................76

11-3- مفهوم علیت ............................................................................................. 79

1-11-3- آزمون استاندارد علیت گرنجر......................................................................80

2-11-3- آزمون علیت هیسائو...................................…...........................................82

3-11-3- آزمون سیمز اصلاح شده (مدل گوک)............................................................83

4-11-3- آزمون علیت تودا و یاماموتو.......................................................................84

12-3- الگوی تصحیح خطا .....................................................................................85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه..................................................................................................................88

1-4- طبقه بندی اطلاعات بر اساس پرسش ها یا فرضیات تحقیق.......................................88

2-4- ارائه اطلاعات براساس پرسش ها یا فرضیات تحقیق...............................................89

3-4- تحلیل داده های آماری ....................................................................................89

1-3-4- آزمون پایایی متغیرها..................................................................................90

2-3-4- تعیین تعداد وقفه های بهینه ...........................................................................91

4-4- نتایج آزمون تودا و یاماموتو .............................................................................91

5-4- نتایج روش تصحیح خطا و بررسی فرضیات تحقیق................................................94

1-5-4- نتایج روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی....................................................94

2-5-4- نتایج حاصل از براورد مدل تصحیح خطا..........................................................96

6-4- مقایسه نتایج دو روش تودا و یاماموتو و مدل تصحیح خطا........................................99

فصل پنجم : استنتاج و نتیجه گیری

مقدمه ..............................................................................................................101

1-5- نتیجه گیری براساس پرسشها یا فرضیات تحقیق...................................................101

2-5- پیشنهادات..........................................................................................................102

1-2-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق..........................................................102

2-2-5- پیشنهادات به محققین آتی............................................................................103

3-5- محدودیت تحقیق..........................................................................................104

پیوست..............................................................................................................105

منابع و مآخذ.......................................................................................................128

چکیده انگلیسی....................................................................................................133

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- روند مصرف نهایی انرژی.....................................................................33

نمودار 2-2- روند مصرف فراورده های نفتی در بخش صنعت.........................................36

نمودار 3-2- روند مصرف فراورده های نفتی در بخش خدمات.........................................36

نمودار 4-2- روند مصرف فراورده های نفتی در بخش کشاورزی.....................................37

نمودار 5-2- - روند مصرف فراورده های نفتی در بخش حمل و نقل..................................37

نمودار 6-2- روند مصرف گاز در بخش صنعت............................................................41

نمودار 7-2- روند مصرف گاز در بخش خدمات............................................................42

نمودار 8-2- روند مصرف برق در بخش صنعت...........................................................45

نمودار 9-2- روند مصرف برق در بخش خدمات..........................................................45

نمودار 10-2- روند مصرف برق در بخش کشاورزی.....................................................46

نمودار 11-2- شدت انرژی......................................................................................48

نمودار 12-2- تغییرات نرخ رشد مصرف انرژی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.................53

 

فهرست جداول

جدول1-2- روند مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای OECD............................29

جدول2-2- تفاوت مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.......................31

جدول3-2- تغییرات ساختاری در مصرف انرژی ایران...................................................34

جدول4-2- سهم هر یک از حامل های انرژی از مصرف نهایی.........................................46

جدول5-2- ضریب انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان...........................................50

جدول6-2- ضریب انرژی ایران در دوره های مختلف....................................................51

جدول7-2- شاخص بهره وری انرژی ایران در سال های مختلف.......................................52

جدول8-2- میزان مصرف کل حاملهای انرژی..............................................................63

جدول 1-4- نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته.............................................................90

جدول2-4- تعیین تعداد وقفه بهینه...............................................................................91

جدول3-4- نتایج آزمون والد.....................................................................................92

جدول4-4- نتایج آزمون والد.....................................................................................93

جدول 5-4- نتایج آزمون والد....................................................................................94

جدول6-4- ضریب تصحیح حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا........................................97

جدول7-4- نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا...98

جدول8-4- نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا...98

جدول9-4- نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا...98

ابتدا وجه پایان نامه را به شماره حساب ذكر شده در سایت واریز كنید سپس شماره پیگیری و ایمیل خود را برای ما از طریق اس ام اس یا ایمیل ارسال كنید

تلفن: 09183687422

ایمیل: hamed2m@yahoo.com

قیمت: 50000تومان
طبقه بندی: پایان نامه،
برچسب ها: بررسی رابطه علیت بین مصرف حاملهای انرژی و رشد اقتصادی در ایران، طی سالهای 1385-1350، پایان نامه ارشد علوم اقتصادی، پایان نامه رایگان، دانلود پایان نامه، کارشناسی ارشد اقتصاد بررسی رابطه علیت بین مصرف حاملهای انرژی و رشد اقتصادی در ایران،
[ 30 آبان 89 ] [ 19:37 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دانلود و فروش انواع پایان نامه،پروژه دانشجویی،کارآموزی،گزارش كار،تحقیق،مقاله فارسی و انگلیسی،حل المسائل،كتاب الكترونیكی،طرح های كسب و كار و كارآفرینی و سوالات آزمون استخدامی
تبلیغات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
 adobe photoshop